The taste of hunting in BIRJAND (or brigand) with my remembrances

۱۳۹۱ مهر ۲۴, دوشنبه

تصاويري از طبيعت پاييزي بيرجند در سال 91
خورشید کمند صبح بر بام فکند

 

کیخسروی روز باده بر جام فکند

 

باسلام


فراهم شدن مجال یک روزه برای آمدن به بیرجند همان و بروستا رفتن و ... همان. یاد دوران تحصیلم می افتم که با چه مصیبت مسیر چند هزار کیلومتری را در ماهی یا دو ماهی یکبار می آمدم و تا به بیرجند میرسیدم نهایتا در اندازه صرف یک وعده غذا مانده و نمانده که راهی روستا میشدم و تا تفنگم رو از توی طاقچه بر نمی داشتم و تیری نمی انداختم آروم نمی شدم.سری به روستا زده و گشتی هم در شکارگاههای اطراف و چند عکس بی کیفیت که در دستمال خجالت پیچیده تقدیم دوستان می کنم...یکی از آبادی های اطراف


یک جای خوب برای شکار کبک و تیهو در عصرگاه


یک ماه دیگر این ماهور ها خالی از لطف نیست


اینها درختان زرشک وحشی هستند که از جنس خراسانیکا می باشند و زرشک کم می دهند و میوه آنها نیز دانه دار می باشد. گیاه درخت ابریشم مانند پتوی روی خارهای این درخت کشیده شده...


و از نمایی دیگرآب از این بهتر کجا پیدا می شود؟

موقع آمدن سر راه یکی از همکاران بزور یک پایان نامه دانشجوی زیر بغلم گذاشت تا توی راه مطالعه کنم ببینم اگر بدرد بخور هست یک مقاله از توش در بیاریم. نگاه کردم بهترین استفاده اش پس زمینه شکارمان بود!پیوسته دلت شاد و لبت خندان باد...